Lokalmarknad 2020

  • Förändrat läge i Stockholm
  • Många tror på ett trendbrott
  • Stor nyproduktion av kontor
  • Coworking ökar
  • Lager och logistiklokaler mkt efterfrågade

Många aktörer ser ett trendbrott för första gången på många år. Tillskottet av nyproduktion av kontor i närförorter med goda kommunikationer ex Solna och Sundbyberg har fångat upp många huvudkontor och större organisationer. Lockbetet har i första hand varit betydligt lägre hyror än i city. Samtidigt har man passat på att optimera sina lokalytor och tagit upp nya sätt att se på lokalerna som mer av en resurs än enbart en kostnad. Ett bra exempel på det är sk aktivitetsbaserade arbetsplatser där de som delvis arbetar utanför kontoret, får dela arbetsplats med en annan medarbetare.
Ytorna som blivit vakanta i city har snabbt fyllts upp med bostäder, hotell och sk co-workingföretag. Kontorshotellmodellen har utvecklats till att bli dynamiska ytor med företag i communities som interagerar och kommunicerar sinsemellan. Borta är det enskilda rummet och den gemensamma kaffebryggaren. Istället har man skapat arenor för start-ups och snabbväxare som via arrangemang, events och nätverkande i dom gemensamma lokalerna, blivit mer synligare och därigenom kunnat växa snabbare.
Men om fastighetsmarknaden i Stockholm skall kunna behålla sitt långvariga momentum av tillväxt krävs att tillväxten bland företagen fortsätter att tillta. Finns det tillräckligt med kvalificerad arbetskraft för det?
Och hur utvecklas den allmänna ekonomin? Bostadsmarknaden har redan dragit i bromsarna med amorteringskrav, förväntade minskning av ränteavdrag och en kraftig ökning av nyproduktion som nu har svårt att hitta köpare.
Dessutom pressar E-handeln butikerna och flera kedjor stänger nu ner flera av sina etableringar. Hur påverkar det branschen?
Det stora undantaget på marknaden är lager och logistikfastigheter. Här fortsätter marknaden att gå för full fart och flera nya logistikparker utvecklas runt Stockholm. Utvecklingen av effektiva logistiklösningar går mkt fort nu. Samtidigt fortsätter e-handeln att öka och det kräver mer av större etableringar utanför Stockholm och mindre ytor för terminaler dvs omlastning och närdistribution för slutleverans till kunderna. Ett fåtal fastighetsbolag som tidigare varit helt inriktade på lager och logistik har fått konkurrens av flera nya aktörer på senare tid och konkurrensen hårdnar om dom få objekten som är till salu på marknaden.
Sammantaget är frågetecknen i majoritet och marknaden håller andan.