Uthyrning av lokaler

Vi är erfarna lokalkonsulter som hyr ut alla slags lokaler som kontor, lager, industri och butikslokaler.
Både stora och små.

Vår hemmamarknad är Stor-Stockholm.

Etablerade sedan 2001 har vi mångårig erfarenhet. Till nytta för våra uppdragsgivare.

Våra uppdrag startar alltid med en analys som bestämmer i vilket skick lokalen skall presenteras.
Vilken hyra som skall begäras och hur tidplanen skall se ut.

Vanligen är uppdraget 6 månader och alltid är vårt arvode resultatbaserat.

Vi tar även uppdrag från hyresgäster som önskar lämna sina lokaler i förtid.